شرکت خدمات مسافرتی سینا سیر ادیبیان با 35 سال سابقه ، رسالت ارائه خدمات تورگردانی و طراحی مقاصد گردشگری هلدینگ را عهده‌دار گردید، این شرکت با کادری متخصص و دانش آموخته در حوزه صنعت گردشگری پس از انجام اقدامات اولیه و مقدماتی و فراهم سازی بسترهای عملیاتی لازمه با اخذ مجوز بند الف ، ب و پ از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسماً فعالیت خویش را در زمینه برگزاری تورهای داخلی و خارجی، رزرو خدمات ویژه گردشگری اعم از اقامتی ـ پذیرایی ـ حمل و نقل ـ راهنمایی و .... ، ارائه خدمات اخذ ویزا ، مدیریت و طراحی مقاصد گردشگری و بسته های سفر گروهی و انفرادی و کلیه خدمات مرتبط و وابسته آغاز نمود. این شرکت که جزئی از بدنه خانواده بزرگ گردشگری ایران قلمداد می‌گردد، بر آن است تا با ارائه محصولی متنوع و با کیفیت به مخاطبین در برنامه راهبردی میان مدت خویش با تکیه بر رضایتمندی و اعتماد ارزنده مشتریان خود ضمن معرفی ایران زمین بعنوان مقصدی بی بدیل و منحصر به فرد در پهنه جهانی، شرایط و بستر مساعدی را فراهم آورد تا سفر بعنوان جزئی از سبد مصرفی اقشار متنوع جامعه مصرف کننده مفهوم نوینی را تجربه نموده و این اقدام منجر به تشکیل خانواده‌ای گسترده در عرصه جهانی گردد که با طیب خاطر و اطمینان کامل از کیفیت و کمیت خدمات و گستردگی حق انتخاب، سینا سیر ادیبیان را به عنوان مجری سفرهای خویش برگزینید.

 

خدمات قابل ارائه در این مجموعه :

صدور بلیت های داخی و خارجی به تمام نقاط جهان - برگذاری تورهای داخلی و خارجی و ورودی و زیارتی  ( انفرادی و گروهی ) - نماینده فروش کشتی های تفریحی - صدور بلیت قطارهای داخلی و خارجی - بیمه نامه مسافرتی - صدور گواهینامه بین المللی - ویزا - پیکاپ - وقت سفارت . . . 

 

مدیر عامل : محمد تقی ادیبیان

مدیر فنی بند الف : ص . حاجی علی اکبری  |  مدیر فنی بند ب : م . اخلاقی پور  | مدیر فنی بند پ : جواد گلرنگ  |  مدیر داخلی - سایت : حسین افتخاری 

 

With over 35 years of experience, Sina Seir Adibian has been in charge of providing tourism services and designing tourism destinations. The company has specialized agent in the field of tourism after taking initial steps and providing the necessary operational platforms required by obtaining a license. Section Ticketing , Tour and P of the Cultural Heritage Co. , Handicrafts and Tourism Organization formally have their activities in the field of domestic and international tours, reservation of special tourism services, including catering , transportation, etc., provision of Visas, management and design of tourist destinations and group and private travel packages and all services .

This company, which is a part of the body of the largest tourism family in Iran, seeking to provide services for customers with a various and high quality product in the mid-term strategic plan, relying on  customers' satisfaction and trust while introducing the land of Iran as an unrivaled destination. Unique in the global context, it has provided a favorable environment and conditions for travel as a component of the consumer basket of the various strata of the consumer society of the new concept, and this led to the formation of a large family in the world, with full confidence and confidence From the quality and quantity of services and the breadth of the right to choose, Sina Seir Adibian They choose to take their trips.

 

Services :

Issue ticket for domestic and international routes - Domestic and international tours ( Single & Multiple ) - Cruise boat - Domestic and international trains - Travel Insurance - Driving license - Visa - Visa Pickup - Embassy Appointment

 

Manager : Mohammad Taghi Adibian

Technical Manager A : S.Haji Ali Akbari | Technical Manager B : M.AkhlaghiPour |  Technical Manager P : Javad Golrang | Manager - Site : Hossein Eftekhari

SINA SEIR ADIBIAN

سینا سیر ادیبیان

WWW.SINASEIR724.COM